Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär koondatakse?25.10.2016

Olen töötav pensionär ja mind koondatakse. Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui koondatud töötaja on töötanud firmas üle 10 aasta, on tal õigus täiendavale koondamise kindlustushüvitisele, mida makstakse tööandja poolt töötukassale esitatud avalduse alusel – kahe kuupalga ulatuses.
Koondamise kindlustushüvitise saamiseks ei pea töötuna registreerima, ei pea ise avaldusi kirjutama, võite kohe tööle asuda sobiva töö leidmisel ja hüvitist makstakse ka pensioniikka jõudnud inimestele.
Hüvitis makstakse otse Teie kontole kolme nädala jooksul tööandjalt taotluse saamise järel.
Koondamise kindlustushüvitise kohta leiate infot meie kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/koondamishuvitis