Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuna arvelt maha võtmiseks piisab vabas vormis avaldusest?31.10.2016

Kui ma soovin ennast arvelt maha võtta, siis kas piisab vabas vormis avaldusest? Ei ole seoses tööle asumisega.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient
Avalduse töötuna arveloleku lõpetamise kohta võite saata oma konsultandile e-posti teel digiallkirjaga. Avalduses palume Teil põhjendada, mis põhjusel soovite töötuna arvelolekut lõpetada.
Avalduse saate kirjutada ka kohapeal igas töötukassa esinduses või saata paberikandjal posti teel.