Töötuskindlustus


Küsimus: Kas tasu saamata MTÜ nõukogu liikmeks olemine on takistuseks töötuskindlustushüvitise saamisel?06.12.2016

Tere! Mul lõppes tähtajaline tööleping ning sooviks end töötuna arvele võtta ning teha ka avalduse töötuskindlustushüvitise saamiseks. Olen ühes MTÜ-s nõukogu liige (tasu selle eest ei saa) - kas see takistab töötuskindlustushüvitise saamist? Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna ei saa registreerida äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Teiste juriidiliste isikute juhtimis- või kontrollorgani liikmeid, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9, keda eespool ei nimetatud (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saab töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme kohustuste täitmise eest tasu.