Töötuskindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul pärast koondamist pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks?12.12.2016

Olin 3 aastat lapsehoolduspuhkusel. Tööle naastes koondati. Staaži ettevõttes üle 15 aasta. Mis aja jooksul pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks? Mis võetakse töötuskindlustushüvitise arvestamisel aluseks, kui viimase 3-aasta jooksul töötasu ei ole saanud? Lisaks kui töötasin enne lapsehoolduspuhkusele jäämist ka töövõtulepinguga teises ettevõttes, kas töötuskindlustushüvitise arvutamisel lähevad nimetatud ettevõttest saadud tasud arvesse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Seadused ei kehtesta tähtaega kohustust, et inimene peaks ennast töötuna registreerima, see on vabatahtlik.

Kui töötasite firmas, kust Teid koondati, üle 10 aasta, siis makstakse Teile tööandja taotluse alusel kahe kuupalga ulatuses täiendavat koondamise kindlustushüvitist. Koondamishüvitise saamiseks ei pea Te ise avaldusi esitama, ei pea töötuna registreerima, hüvitis makstakse Teie kontole 3 nädala jooksul avalduse saamisest.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (perioodi pikendatakse lapsehoolduspuhkuse võrra);
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Töötuskindlustushüvitise arvutamisel võetakse aluseks maksuameti andmed ja töötasud, millelt on makstud töötuskindlustusmaksed.
Teile rakendatakse töötuskindlustushüvitise määramisel ooteperioodi (hakatakse maksma mitte varem, kui 60 päeva möödumisel koondamise päevast), kuna Teile makstakse täiendavat koondamise kindlustushüvitist kahe kuu töötasu ulatuses.

Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustega saate täpsemalt tutvuda meie kodulehel : https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis