Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?31.03.2017

Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna arvelolek lõpetatakse, kui töötu asub tööle või kui ta ise soovib tööotsingud töötukassa kaudu lõpetada.
Töötuna arvelolek lõpetatakse ka siis, kui töötu ei täida tööotsingute tingimusi ja ei pöördu kokkulepitud ajal vastuvõtule.
Töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamine ei ole töötuna arveloleku lõpetamise aluseks.