Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad saadav dividenditulu, üüritulu, autoritasu?13.04.2017

Tere
Olen töötuna registreeritud isik ja mulle on määratud töötuskindlustushüvitis. Tekkinud on küsimus - kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad töötuskindlustushüvitise saamise perioodil saadav:
1) dividenditulu
2) üüritulu
3) autori- või litsentsitasu

Minu töötuna registreerimisprotsessi käigus küsis konsultant, kas saan muud tulumaksuga maksustatavat tulu. Mis on selle küsimuse eesmärk?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui olete töötukassa klient, siis eelistame vastata konkreetsetele küsimustele e-posti teel - privaatsemalt. Vastan Teie küsimustele, kuna teema võib huvi pakkuda paljudele.

Dividenditulu, üüritulu, autori- või litsentsitasu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on jätkuvalt töötuna arvel ja täidab kokku lepitud tööotsingute tingimusi.

Kui isik asub tööle töölepinguga, võlaõigusliku lepinguga või avalikus teenistuses, siis tema töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse.
Vastavalt autoriõiguse seaduse § 48 lg-le 3 ja lg 4 kohaldatakse olemasoleva teose kasutamise korral autorilepingule võlaõigusseaduses litsentsilepingu kohta sätestatut ning uue teose loomise ja kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses töövõtu kohta sätestatut.

See tähendab, et juba olemas oleva teose kasutamise korral töötuna arvelolekut ega töötuskindlustushüvitise maksmist ei lõpetata.
Uue teose loomiseks tellimuse täitmisel töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse ja töötamine registreeritakse töötamise registris.

Töötukassa konsultant on kohustatud igal kohtumisel saama kinnituse, et töötu ei ole tööle asunud.