Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuna arvel olles osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust?18.04.2017

Tere!

Kas töötuna arvel olles ja töötuskindlustushüvitist saades osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust või siis töötuskindlustushüvitise saamist? Kas võimalik dividenditulu saamine mõjutab kuidagi töötuskindlustushüvitise saamist ja/või suurust?

Tänan vastamast!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui inimene on äriregistri andmete alusel äriühingu juhatuse liige, siis teda ei saa töötuna registreerida või tema töötuna arvelolek lõpetatakse äriregistris juhatuse liikmena registreerimisele eelnevast päevast.
Töötutoetust või töötuskindlustushüvitist makstakse ainult töötuna registreeritud inimesele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmise tingimustele.
Dividenditulu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on töötuna arvel ja täidab individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi.