Töötuskindlustus


Küsimus: Tulumaksuvaba miinimumi arvestamine koondamishüvitiselt12.10.2011

Koondamishüvitise maksab Töötukassa. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks, kohustusliku kogumispensioniga liitunutel kohustusliku kogumispensioni makse. Hüvitiselt maksab sotsiaalmaksu Eesti Töötukassa.
Mul on küsimus, kas tulumaksu kinnipidamisel arvestatakse ka maksuvaba tulu (144 eurot kuus)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötukassa peab enne koondamise kindlustushüvitise väljamaksmist alati kinni tulumaksu kogu summalt.

Tuludeklaratsiooni esitamisel teeb maksuamet rohkem makstud tulumaksu osas tasaarvelduse.