Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui olen mitte-tegutseva osaühingu üks omanikke?13.06.2018

Tere!
Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui olen mitte-tegutseva osaühingu üks omanikke? Samas on juhatuse otsus omaniku vahetuseks esitatud registrisse, aga toimingud on veel pooleli? Kas saan registreerida töötuks praegu ja taotleda hüvitist peale omanikeringist kustutamist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

OÜ või AS omanikule ei ole kitsendusi kehtestatud töötuna registreerimisel – omandisuhe ei ole võrdsustatud töötamisega ja töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei tööta.

Kuid äriühingu juhatuse liiget (äriregistri andmetel) saab töötuna arvele võtta vaid järgmistel tingimustel:
1) isikul on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka tööleping ja töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmakseid viimase kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud;
2) viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine jm);
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.