Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise arvestamisel võetakse aluseks mõlema tööandja poolt makstud tasu?18.10.2011

Tere.
2011.aastal olen saanud töölepingute alusel töötamise eest töötasu üheaegselt kahelt erinevalt tööandjalt. Ühe tööandjaga lõppes minu töösuhe 30.06.11., kust lahkusin omal soovil. Teise tööandjaga lõppeb minu töösuhe 28.10.11. tööandja majanduslikel põhjustel (töö ümberkorraldamise tõttu) TLS § 89 p. 1 alusel.
Kas mul on õigus taotleda töötuskindlustushüvitist? Kui jah, siis kas töötuskindlustushüvitise summa arvestamisel võetakse arvesse mõlema tööandja poolt makstud tasud või ainult teise tööandja (kust ma ei lahkunud omal soovil) poolt makstud tasud?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab kindlustatud isik vastama kolmele tingimusele:
1) ta on töötukassas töötuna registreeritud;
2) tal on kogunenud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.
Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse kindlustatule iga kalendrikuu eest, mil talle makstud töötasult arvestati ja maksti ka töötuskindlustusmaksed.

Töötuskindlustushüvitise ühe kalendripäeva maksumus arvutatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaaside ja töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel.

Ühe kalendripäeva keskmise töötasu arvutamisel võetakse arvesse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmaksed (töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel).