Töötuskindlustus


Küsimus: Kas tekib õigus töötuskindlustushüvitisele kui lahkun töölt tervislikel põhjustel?23.10.2011

Tere! Palun teie käest nõuannet, nimelt, kas mul on võimalus taotleda töötu toetust kui lahkun töölt enda soovil tervislikel põhjustel?
Lugupidamisega
M S

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui lahkute töölt omal soovil, siis töötutoetuse taotlemiseks peaksite olema töötanud vähemalt 180 päeva töötuna arvelevõtmisele eelnenud ühe aasta jooksul. Töötutoetuse suurus on 2,11 € päevas.
Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele, mille suurus esimesel 100-l päeval on 50% ja edasi kuni määratud perioodi lõpuni 40% keskmisest töötasust.
Juhul kui toimub töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel - töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu (töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 1 alusel) - on õigus taotleda töötuna arvelevõtmise korral töötuskindlustushüvitist.
Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata. Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul.