Töötuskindlustus


Küsimus: Milline see töötuskindlustushüvitise summa siiski on?26.10.2011

Võtsin end töötuna arvele 08.09.2011. Töötukassast öeldi, et kehtib see arvel oleku aeg 10.06.2012. Lepingus oli kirjas hüvitis 389.00 eurot. Aga esimese ülekande sain ma 32.00 eurot. Ma ei saagi aru kas 389.00 eurot on igakuuliselt või on see summa jagatud mingite kuude peale? Olen ise aktiivselt otsinud tööd. Töötukassa mind selles osas aidanud ei ole. Ja nüüd olen ma ka töö leidnud alates 10.10.2011 millest ma teatasin ka Töötukassale.
NB! Töötuks ma jäin seoses eelmisest töökohast lahkumisega omal soovil, kus ma olin pidevalt töötanud 15 aastat ja maksnud ka töötuskindlustust. Lahkumise põhjus oli elukoha muutus teise maakonda seoses perekondlikel põhjustel pere loomise eesmärgil. Kuna töötukassa ütles, et kui teid oleks vallandatud, siis te oleks rohkem saanud hüvitist aga nüüd jääb summaks 389.00 eurot.
Seega minu küsimus, et milline minu hüvitis siis oleks ikkagi igakuuliselt olnud mida kantakse minu arvele? Praegu olen selle perioodi eest saanud ainult 32.00 eurot. Praegu jääb mulje, et kes on korralikult töötanud ja makse maksnud, ei ole ka mõjuva põhjusega töötuks jäämise juures loota Töötukassa hüvitisele.

Teid ette tänades.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient!

Kui Teil on ebaselge, missuguse perioodi eest Teile maksti töötutoetust, siis palun pöörduge isiklikult küsimusega töötukassa poole - kas infotelefonil 15501 või e-posti vahendusel info@tootukassa.ee