Töötuskindlustus


Küsimus: Kui on esitatud töövõime hindamise taotlus, mitme päeva jooksul peab taotlusele vastus tulema?21.01.2020

Sooviksin teada mitme päeva jooksul, kui on esitatud töövõime hindamise taotlus. Peab taotlusele vastus tulema?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Seadus annab töötukassale aega töövõime hindamise menetluse läbiviimiseks 30 tööpäeva ja töövõimetoetuse taotluse menetlustähtaeg on 10 tööpäeva alates töövõime hindamise otsuse kinnitamisest.
Otsus saadetakse Teile kohe pärast vastuvõtmist teadmiseks ja tutvumiseks - taotluses soovitud aadressile (e-posti teel või tavapostiga). Te saate enda kohta vastu võetud töötukassa otsustega tutvuda igal ajal e-töötukassas: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login