Töötuskindlustus


Küsimus: Millised on võimalused, et saada ennast uuesti töötuna arvele ja uuesti töötutoetust, kas pean osaühingu lõpetama?03.03.2021

Tere. Töötutoetuse maksmine lõpetati, sest registreerisin osaühingu ja märkisin seal ennast juhatuse liikmeks. Osalen ka töötukassa ettevõtluskoolitusel ja see oli järgmine samm, luua osaühing. Kuigi juhatuse liikmena ma mingit tasu ei saa ja hetkel puuduvad selleks ka igasugused rahalised vahendid. Missugused on võimalused, et saan ennast uuesti töötuna arvele võtta ja saan uuesti töötutoetust edasi? Kas pean ennast äriregistris ettevõtte omanikuks, mitte juhatuse liikmeks märkima ja siis uuesti ennast töötuna arvele võtma? Minu konsultant jäi nende vastuste edastamisega hätta ja teatas, et enam ei saa midagi teha.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Äriühingu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta, kui ta ei tööta ja vastab töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustele:
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töösuhe (töötamise registri alusel) enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud tööandja algatusel ja alusel,
mis annab õiguse töötuskindlustushüvitise määramiseks (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine).
- juhatuse liikmena ei saa tasu äriühingu juhtimise eest.