Töötuskindlustus


Küsimus: Kas saan end töötuna arvele võtta ja raha ka selle eest, kui laps saab kolme aastaseks ja endisesse kohta tagasi tööle ei soovi?28.03.2021

Tere, kui laps saab kolme aastaseks, kas ma saan siis end töötuna arvele võtta ja raha ka selle eest? Tahan kuni 3a saamiseni olla kodus, mul töökoht ka aga sinna tagasi minna ei soovi aga nimekirjas soovin end hoida nii kaua kuni saab. Peale seda võtaks arvele.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Saan Teile tutvustada vaid töötuna arvelevõtmise ja töötutoetuse maksmise üldisi tingimusi, otsustuse peate ise tegema, kas asuda pärast lapsehoolduspuhkuse lõppemist tööle või lõpetada tööleping ja hakata uut tööd otsima.
Esmalt soovitan Teil tutvuda töötukassa kodulehel töötavatele inimestele suunatud tööturuteenuste tingimustega, sest praegu, kuni lapsehoolduspuhkuse lõpuni, olete töötav inimene ja Teil on võimalik nende teenuste hulgast valida endale sobiv, kui vastate tingimustele:https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

Töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei tööta, kes otsib tööd ja kes soovib oma uue töö leidmisel kasutada töötukassa abi. Keda ei saa töötuna arvele võtta: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/keda-ei-voeta-tootuna-arvele

Töötutoetus: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus
Kui Teie viimane töösuhe lõpeb töötaja algatusel või kokkuleppel tööandjaga saate töötuna arvelevõtmisel taotleda töötutoetust,
mille päevamäär 2021. aastal on 9,42 eurot.
Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega (mh alla 8-aastase lapse kasvatamine, õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis või täiskoormusega kõrgkoolis ja kutsekoolis) ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm) kalendrikuus on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast (292 €).

Kui viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõppenud tööandja algatusel ja alusel, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine), on võimalik taotleda hüvitist, mille suurus on esimesed 100 päeva on 60% ja alates 101 päevast 40% Teie üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele (arvestatakse enne lapsehoolduspuhkusele jäämist saadud töötasu).
Täpsemad tingimused:https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis