Töötuskindlustus


Küsimus: Kas on õigus saada hüvitisele, kui tähtajatu leping lõpetati kokkuleppel ja seejärel sõlmitus tähtajaline leping lõpetati 3 päeva pärast?16.03.2022

Tere!
Kas kui oli sõlmitud määramata tähtajaga tööleping, mis lõpetati poolte kokkuleppel (tööstaaž üle 12 kuu) ja järgmine koheselt sõlmiti tähtajaline tööleping, mille lõpetamine toimus juba 3 päeva pärast, kas on õigus saada töötuskindlustushüvitist? Siia ei puutu sotsiaalmkindlustusmakse?
Ja samal ajal on ka nt. juhatuse liikme leping (ettevõtte juhtimisega ei ole seotud).
Juhatuse liikme leping ja tööleping on erinevad asjad ja võetakse ehk eraldi õiguste kohaselt, aga kas saab töötuskindlustusmakset töötukassast kui on selline juhus nagu tõstatatud esimene küsimus.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Äriühingu juhatuse liiget (äriregistri andmete alusel) saab töötuna arvele võtta, kui ta vastab töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustele:
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töösuhe (töötamise registri alusel) enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine);
- juhatuse liikmena ei saa tasu äriühingu juhtimise eest.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud tööandja algatusel ja alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine).