Töötuskindlustus


Küsimus: Kas proovipäeval töötamise eest peab ka tasu maksma?15.06.2023

Tere!
Olen töötanud kaks proovipäeva. Poe juhatajaga midagi töötasu maksmise kohta ei rääkinud. Tundub, et proovipäevad on tasuta tal. Kas on õigust küsida proovipäeva eest kokku lepitud tunnitasu, kui töölepingut pole veel sõlmitud (sest soovisime mõlemad proovipäeva).
Head!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Proovitöö päev on töötuna registreeritud isikule suunatud töötukassa teenus: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/proovitoo
Proovitöö kestab ühe päeva ning teenusel osalemine peab kindlasti olema enne proovitöö toimumist töötukassa nõustajaga kokku lepitud.
Töötu annab oma nõustajale proovitööle asumisest teada ning täpsustab, mis ettevõttes ja millal on proovitööl osalemine on kokku lepitud.
Töötukassa nõustaja saadab töötuna registreeritud isikule proovitöö osavõtulehe e-postiga või annab selle kaasa paberkandjal.
Proovitööl osaletud päeva eest on töötul õigus saada sõidu- ja majutustoetust järgmistel tingimustel:
- proovitöö toimumise ajal on töö otsija töötuna arvel;
- elukoht asub proovitöö toimumise kohast kaugemal kui 500 meetrit;
- kandideerimine toimub töötukassale vahendada antud vabale töökohale;
- proovitöö osavõtuleht esitatakse 30 päeva jooksul pärast proovitööl osalemist.

Töölepingu seadus ei sisalda proovitöö päeva mõistet. Töölepinguga tööle asumisel on võimalik kasutada katseaega, mis võib kesta kuni 4 kuud.
Täpsema info saamiseks töölepingu tingimuste ja muude üksikasjade kohta palume Teil pöörduda Tööinspektsiooni poole
- e-posti aadress jurist@ti.ee
- infotelefon 6406000 töötab igal tööpäeval kella 9.00 - 16.30.