Töötuskindlustus


Küsimus: Kui olen töötu ja lähen tööle, kas siis mõne aja pärast töötuks jäädes saan uuesti arvele võtta?17.11.2023

Tere!

Olen praegu töötuna arvele võetud. Kui lähen nüüd tööle, aga tulen nt. mõne kuu pärast poolte kokkuleppel töölt ära, kas mul on siis uuesti õigus ennast kohe töötuna arvele võtta? Või peab kahe töötuna arvele võtmise vahepeal olema teatud ajavahemik?

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Ajalisi piiranguid ei ole, töötuna arvelevõtmise avalduse võite esitada kohe, kui töösuhe lõpeb, - alates järgmisest päevast.
Kui tööleping lõpeb § 79 alusel (poolte kokkuleppel), võib see olla takistuseks töötuna registreerimisel, kui olete äriühingu juhatuse liige või FIE. Keda ei võeta töötuna arvele: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/tootuna-registreerimine