Töötuskindlustus


Küsimus: Tervislikel põhjustel töö ei sobi, kas saan uuesti töötuna arvele võtta?20.12.2011

Mind koondati 9. mail. Võtsin end arvele Töötukassas, sain koondamisraha ja töötu abiraha. Uuesti tööle asusin 12.sept.2011. Praeguseks olen olnud haiguslehel juba üle kuu ja ilmselt ei sobi see töö tervislikel põhjustel ning plaanin tervenedes töölt lahkuda. Kas ma saan end töötuna uuesti arvele võtta ja hakkan uuesti saama abiraha? Olen ka töövõimetuspensionär.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötu abiraha mõistet praegu kehtivad seadused ei kasuta. Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramine otsustatakse pärast töötuna arvelevõtmist, esitatud dokumentide alusel.
Kuna Te enne töötuna arvelevõtmist olite koondatud, siis tõenäoliselt maksti Teile töötuskindlustushüvitist.
Kui Teie töösuhe lõpeb, siis on võimalik end töötuna arvele võtta ja taotleda töötuskindlustushüvitist (ühe aasta jooksul esimesest töötuskindlustushüvitise määramisest arvates) eelmisel korral määratud, kuid välja maksmata jäänud päevade ulatuses, kuid töösuhe peab olema lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.