Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuskindlustusstaaž võrdub tööstaažiga?12.01.2012

Töötasin viimasel töökohal 20.11.2001 kuni 28.02.2011 so veidi üle 111 kuu. Kui pikk on minu töötuskindlustusstaaž?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Ei, tööstaaž ja töötuskindlustusstaaž on erineva pikkusega perioodid ja Teie poolt esitatud andmete alusel ei ole võimalik töötuskindlustusstaaži kindlaks määrata.
E-maksuameti kaudu: http://www.emta.ee/?id=24562 saab iga inimene tutvuda enda kohta töötuskindlustusmaksete deklaratsioonidel esitatud andmetega aastate ja kuude kaupa.
Töötuskindlustuse seadus jõustus alates 01.01.2002. Sellest ajast alates arvestatakse kindlustatule iga kalendrikuu eest, millal talle maksti töötasu, millelt arvestati töötuskindlustusmakse, üks kuu töötuskindlustusstaaži – olenemata töötasu suurusest. Töötuskindlustusmakset ei maksta näiteks haigustoetustelt, koondamishüvitistelt, lähetustasudelt. Juhul, kui Teie töötamise aja jooksul on olnud perioode, kus olite terve kalendrikuu haige või puhkusel ja töötasu ei saanud – ei laekunud selles kuus töötuskindlustusmaksete registrisse ka töötuskindlustusstaaži.