Töötuskindlustus


Küsimus: Kui töötaja on terve kuu haiguslehel, kas tööandja peab maksma selle kuu eest töötuskindlustusmakset?23.01.2012

Tere,
Kui töötaja on ühe terve kuu haiguslehel, kas tööandja on kohustatud selle kuu eest töötuskindlustusmakset maksma? Varemalt ta ei sooritanud töötuskindlustus makset märtsikuu eest, kuid maksis kaks kuud hiljem suurema summa maikuu töötuskindlustusmakse arvel, nüüd maksuamet ei arvesta seda kuud 12 kuu hulka ja mulle ei võimaldata töötuskindlustushüvitust.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuskindlustusmakset tuleb kinni pidada ja maksta töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt (nt puhkusetasu).
Kui mõnel kalendrikuul töötajale töötasu ei makstud (näit. haiguse või palgata puhkuse ajal), siis ei maksta selles kuus ka töötuskindlustusmakseid.
Töötuskindlustusstaaži arvestatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud maksudeklaratsioonide andmete alusel.
Iga kalendrikuu eest, millal Teile on makstud töötasu, millelt makstakse töötuskindlustusmaksed, arvestatakse üks kuu töötuskindlustusstaaži, olenemata töötasu suurusest.