Töötuskindlustus


Küsimus: Kas ja mis dokumentide alusel saan töötuskindlustushüvitist töövõtulepingu lõppemisel?17.02.2012

Töötan pikka aega (ligi 20 a) katkematult ühe tööandja juures, kuid ainult töövõtulepingute alusel. Töötuskindlustusstaaž on katkematu alates 2002.a., kokku seega 10 aastat. See on nähtav e-Maksuameti kodulehel. Töötuks jäämise korral oleks mul õigus saada töötuskindlustushüvitist 360 kalendripäeva. Kuid millised seaduslikud alused on töövõtulepingu lõpetamiseks? Töövõtuleping ei näe ju ette koondamist, vaid see lihtsalt lõppeb ja tööandja uut lepingut ei sõlmi. Töötukassale aga tuleb esitada töölt lahkumise alus, et töötuskindlustushüvitist saada. Mida teha juhul, kui on faktiliselt täidetud Töölepinguseaduses sätestatud tingimused, kuid vormiliselt töötan töövõtulepingu alusel?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui Te töötasite töövõtulepingu alusel, mis on võlaõiguslik leping, siis Te ei töötanud töölepingu alusel ja selle tähtajalise lepingu lõppemisel ei peagi täitma töölepingu seaduses fikseeritud töösuhte lõpetamise tingimusi.
Kui soovite ennast töötuna arvele võtta ja taotleda töötuskindlustushüvitist, siis tuleb arvelevõtmisel esitada:
- kehtiv isikut tõendav dokument,
- lõppenud töövõtuleping,
- tööandja tõend kindlustatule, millel on märgitud võlaõigusliku lepingu alguse ja lõpu kuupäevad, samuti kolmel viimasel kuul makstud töötuskindlustusmaksed.