Töötuskindlustus


Küsimus: Kas on võimalik/lootus töötu abiraha saada?28.02.2012

Tere!
Olen lapsega kodus. Laps südis 2010. aasta aprillis. Seega viimati töötasin 2010. a jaanuaris ja 2011 ei ole töötanud, kuna olin lapsega kodune. Emapalk lõppes nüüd eelmise aasta oktoobris ära. Ja nüüd saan vanemhüvitist ligi 50 eurot kuus (lisaks seal lasteraha). Küsimus, kas saaks ennast võtta töötukassas arvele ja saada ka mingit toetust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuna on võimalik arvele võtta inimest, kes ei tööta (tema töösuhe on lõppenud, mitte peatatud lapsehoolduspuhkuse ajaks) ja kes ei õpi statsionaarses või täiskoormusega õppes, kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes on koheselt valmis vastu võtma sobiva töö.
Seega, kui vastate töötuna arvelevõtmiseks kehtestatud tingimustele, siis on Teid võimalik alati töötuna arvele võtta.

Töötuna arvelevõetud isikul võib olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest, olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramine otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.
Töötutoetuse kohta leiate infot töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11355#oigus

Oma küsimuses Te ei nimetanud kõige tähtsamat momenti - mis põhjusel lõppes viimane töösuhe, millest oleneb, kas Teil võib töötuna arveloleku perioodil olla õigus töötuskindlustushüvitisele. Töötutoetuse kohta leiate täpsemat infot töötukassa kodulehelt:
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11245#hyvitis

Töötuna arvelevõtmiseks tuleb isiklikult pöörduda lähimasse töötukassa osakonda ja kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument ja tööandja tõend kindlustatule.

Teie eraelu puudutavate asjaolude puhul võiksite küsimuse esitada otse töötukassale:
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12621
Vastame Teile e-posti teel.