Töötuskindlustus


Küsimus: Kas Teil on näide, mis ajaga on Soome töötuskindlustusest vastus saadud?02.03.2012

Tere.
Teie käest küsiti 20.02.2012. Soome töötuskindlustuse kohta - kas KELA-st vastuse saamiseks on mingi ajatähis ette antud, kus vastate, et Eesti pool ei saa sekkuda teise riigi siseasjadesse ja sellepärast seda aega ei ole kehtestatud. Küsiksin aga, et kas on Teil mingeid näiteid võimalik tuua, kaua selline asjade kulg on aega konkreetselt võtnud, kui Eesti poolt U1 avaldus ja kõik teised vajalikud dokumendid on korrektselt esitatud ja Soomest vastus tulnud.
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja!
Töötuskindlustuse ja töötuna arvelevõtmise tingimuste kohta Euroopas (s.h. Soomes) saate infot Eures portaali kaudu: http://www.eures.ee/
Infot Euroopa sotsiaalkindlustuse koordinatsiooni kohta üldiselt saab Euroopa Komisjoni vastavalt teemalehelt:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=et
Eesti Töötukassa vastab isiklikult Teid huvitavatele küsimustele ja selgitustaotlustele e-posti teel:
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12621