Töötuskindlustus


Küsimus: Lapsehoolduspuhkuse ajal kolisin teise linna ja pean lõpetama töölepingu, kas oman õigust töötuskindlustushüvitisele?05.04.2012

Olen lapsehoolduspuhkusel kuni septembri alguseni. Töökoht on mul Tallinnas aga puhkuse ajal kolisime ära Lõuna-Eestisse (majanduslikud põhjused). Töölepingu pean ära lõpetama, sest tagasi Tallinnasse tööle minna pole lihtsalt enam võimalik (vahemaa tõttu). Võttes ennast arvele töötukassas, kas oman õigust töötuskindlustushüvitisele või töötutoetusele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele.

Töötutoetuse päevamäär käesoleval aastal on 2,11 €.
Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on alljärgnev protsent kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust:
- 50% esimesest kuni 100. kalendripäevani;
- 40% 101-st kuni perioodi lõpuni.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Seega, kui Teie viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist lõpeb omal soovil või poolte kokkuleppel, siis on Teil õigus töötuna taotleda töötutoetust.