Töötuskindlustus


Küsimus: Kas pean koondamishüvitise saamiseks olema töötu või makstakse seda ka siis, kui olen juba uuel tööl?10.04.2012

Olen riigiasutuses töötanud üle 10 aasta. Alates 1.maist olen koondatud. Olen aktiivselt uut töökohta otsinud ja selle ka sisuliselt leidnud. Kas juhul, kui ma asun uuele ametikohale näiteks alates 04.05.2012, makstakse mulle ka Töötukassa poolt ettenähtud koondamishüvitist 2 kuu keskmise palga ulatuses? Või peab koondamise järel kindlasti ka mingi aja ikkagi töötu olema, et nimetatud hüvitist saada? Seega, kas endine tööandja peab Töötukassale esitama paberid minu koondamise kohta hiljemalt 5 päeva jooksul ja töötukassa teeb omakorda otsuse mingi x aja jooksul ja siis otsuse tegemise päeval ma uuel töökohal töötada ei tohi?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Koondamishüvitise saamiseks ei ole vajalik, et võtate ennast töötuna arvele, samuti võite pärast koondamist kohe tööle asuda.

Koondamise kindlustushüvitis laekub Teie kontole hiljemalt ühe kuu jooksul tööandja poolt taotluse esitamisest. Otsus hüvitise määramise kohta saadetakse nii Teile, kui tööandjale teadmiseks e-posti teel.