Töötuskindlustus


Küsimus: Kuidas arvestatakse töötuskindlustushüvitis, kui töötasin Soomes ning nüüd soovitakse Eestis katseajal leping lõpetada?24.05.2012

Tere,
Töötasin Soomes 24 kuud ja lahkusin sealt, kuna leidsin Eestis töö. Nüüd 2 kuud peale Eestis töötamist soovitakse minuga leping lõpetada (hetkel katseaeg). Kuidas arvutatakse minu töötuskindlustus?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Soomes täitunud töötuskindlustusstaaž liidetakse Teie Eestis täitunud töötuskindlustusstaažile Soome pädeva asutuse KELA poolt väljastatud vormi U1 alusel. Kui viimane töötamine leidis Teil aset Eestis ning oli lühem kui 12 kuud ja Te töötasite viimase töösuhte lõpetamisele eelnenud ajal välisriigis, siis vastavalt Töötuskindlustuse seaduse § 9 (11) leitakse Teie hüvitise suurus viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul Teile Eestis makstud tasude alusel, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.
Hüvitise suuruse leidmiseks jagatakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul Teile Eestis väljamakstud ja töötuskindlustusmaksega maksustatud tasude summa arvuga 270. Ehk kui viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul Teile Eestis väljamakstud tasud puuduvad, siis määratakse Teile miinimumhüvitis. Miinimumhüvitise suurust reguleerib Töötuskindlustuse seaduse § 9 lg 5.