Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele pärast 4 kuud käsunduslepingu alusel tööd?24.05.2012

Tere,
Olin tööl 2 aastat, siis 2 aastat lapsehoolduspuhkusel ja siis jälle 2 aastat samal kohal tööl edasi. Lahkusin töölt "osapoolte kokkuleppel" 2011. novembris ja võtsin töötuna arvele detsembris. Olin arvel umbes üks-kaks kuud, siis sain käsunduslepingu alusel 4 kuuks tööle. Nüüdseks on leping lõppenud.

Eelmisel töötuna arveloleku korral sain töötutoetust, kas nüüd on mul võimalik saada töötuskindlustushüvitist, kuna ma ei lahkunud töölt omal soovil või mitte ja mis tingimustel?

Aitäh!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Kas töötul on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, saab otsustada ainult arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt töösuhte tähtaja möödumine).