Töötuskindlustus


Küsimus: Kas soodustingimustel pensionäri palgast peab tööandja kinni pidama töötuskindlustusmakse?28.05.2012

Olen soodustingimustel vanaduspensionär, mul on neli last ja sellega seoses saanud varem pensionile. Hetkel teen veidi tööd töövõtulepingu alusel. Kas minu palgast peab tööandja töötuskindlustuse maksu kinni pidama?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Jah, töötaja töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed.
Töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Soodustingimusel vanaduspensioni saava isiku töötasult tuleb maksta töötuskindlustusmakseid.