Töötuskindlustus


Küsimus: Õigus töötukindlustushüvitisele või töötutoetusele22.03.2011

Tere,
Olin oma töökohas töötanud 14 aastat, kui jäin haigeks. Kokku olin haiguslehel 6 kuud. Peale haiguslehel olemist ma ei saanud veel tööle minna. Töökohas paluti mul kirjutada ülesütlemise avaldus omal soovil seoses pikaajalise haigusega ja töövõime vähenemisega. Praegu hakkan saama töövõimetuspensioni.
Kas mul on õigus võtta ennast töötuna arvele ja saada töötuskindlustushüvitist ja/või töötutoetust? Ma sooviksin küll tööle minna kergema või osalise tööajaga.
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Jah, Teid on võimalik töötukassas töötuna arvele võtta juhul, kui Te ei ole vanaduspensionil.

Töötuna arveloleval isikul võib olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramine otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel, milleks on:
- kehtiv isikut tõendav dokument;
- viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument;
- töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõend kindlustatule.

Õigus töötutoetusele on isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud. Töötutoetust ei maksta, kui töövõimetuspension ületab 65,41 €/kuus.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on töötul, kelle viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele ja kellel on kogunenud töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul, s.t, et ta on saanud töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmaksu, vähemalt 12 kuul kolme aasta jooksul, mis ei pea olema järjestikku. Töötuskindlustusmaksu ei maksta haigustoetustelt.

Kas Teil isiklikult on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, saab otsustada Teie poolt arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.