Töötuskindlustus


Küsimus: Töötuskindlustushüvitis ja üliõpilane23.03.2011

Tere!
Kas töötuskindlustushüvitist saab taotleda üliõpilane, kes on akadeemilisel puhkusel, küll aga on päevases õppes ülikooli nimekirjas? Töötanud 8 järjestikust aastat ja nüüd on koondatud.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuna ei võeta arvele isikut, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes. Samas teeb seadus erandi ja lubab töötuna arvele võtta ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses täiskoormusega õppes õppiva isiku, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või viibib akadeemilisel puhkusel.

Kui üliõpilane on ühe aasta jooksul enne töötuna arvelevõtmist vähemalt 180 päeva töötanud - on tal õigus töötutoetusele.
Kui aga töösuhe on lõppenud töötuskindlustushüvitise määramiseks sobival alusel (koondamine, asutuse likvideerimine, tähtajalise töölepingu lõppemine) ja töötasu on saadud arvelevõtmisele eelnenud 3 aasta jooksul vähemalt 12 kalendrikuul - on tudengil õigus töötuskindlustushüvitisele.