Töötuskindlustus


Küsimus: Tööandja ei esitanud Töötukassale koondamishüvitise avaldust tähtaegselt, kas maksmise viivituse tõttu võin tööandjalt nõuda kahjutasu?24.07.2012

Tere.

Olen koondatud ja mul on saada riigi poolt kahe kuu koondamisraha, kuid minu endine töökoht ei esitanud õigeaegselt koondamishüvitise avaldust Töötukassale.

Mina seda ei teadnud ja ootsin raha laekumist pangakontole. Kui viimasest tööpäevast sai kuu aega täis, siis hakkasin asja uurima ja selgus, et tööandja polegi seda avaldust Töötukassale esitanud.
Tänaseks on see avaldus koos selle ennistamisega ka Töötukassale tehtud ja raha peaks kuskil 2 nädala pärast mulle ka laekuma. Seda siis 1 kuu hiljem, kui oleks tegelikult pidanud.

Kuna selle raha mittelaekumine tekitas mulle väga suuri ebamugavusi, siis küsimus on, kas ma saan või võin oma endiselt tööandjalt nõuda kahjutasu selle avalduse esitamisega viivitamise eest?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuskindlustuse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13198680?leiaKehtiv
ei ole koondamise kindlustushüvitse puhul kahjutasu nõude esitamise võimalust ega aluseid reglementeerinud.

Küll on seadus ette näinud, et juhul kui tööandja ei ole koondamise kindlustushüvitise taotlemise tähtaega (5. päeva jooksul pärast töötaja koondamist) järginud,
on tööandjal õigus taotleda Eesti Töötukassalt mõjuval põhjusel avalduse esitamise tähtaja ennistamist.