Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töövõimetuspensionäril on kergema töö otsimise perioodiks õigus töötukassa hüvitisele?10.08.2012

Tere!
Olen juba detsembrikuust saadik tööõnnetuse tagajärjel töölt eemal ehk siis juunikuuni olin haiguslehel. Aprillist määrati mulle ka töövõimetuspension, aga nüüd pole veel vigastuse pärast võimalik tööle asuda (ehitusele). Kas mul on töötukassast võimalik saada hüvitist, kuni otsin kergemat tööd?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Eesti Töötukassa ülesandeks on aidata inimestel leida tööd.
Selle ülesande täitmiseks võtame isiku, kes ise meie poole töö otsimise sooviga pöördub, arvele töötuna ja osutame tema tööotsingute toetamiseks tööturuteenuseid kehtivate seaduste alusel.
Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramine otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.

Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab isik vastama kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Seega, kui Teie töösuhe lõpetati tööandja algatusel seoses töövõime vähenemisega terviseseisundi tõttu, siis on võimalik töötuskindlustushüvitist määrata, kui Teie töötasult on makstud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

Töötuskindlustushüvitist makstakse, kui töötu otsib aktiivselt tööd, kandideerib sobivatele tööpakkumistele, pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal.

Kui Te olete valmis kasutama töötukassa abi oma tööotsingutel, siis töötuna arvelevõtmiseks tuleks isiklikult pöörduda Teile sobivamasse töötukassa osakonda.
Kaasa tuleks võtta:
-kehtiv isikut tõendav dokument;
-töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemise korral viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (tööleping või teenuse osutamise leping),
-töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõend kindlustatule.
Teenindame Teid: E, K, N 8.15 - 16.00 ja T 8.15 – 17.30 ning R 8.15 – 12.00