Töötuskindlustus


Küsimus: Kui pean töölt lahkuma seoses teise linna kolimisega, kas siis on mul õigus töötushüvitisele?04.09.2012

Majandusliku olukorra tõttu pidin kolima linnast A linna B. Minu töökoht oli linnas A. Olen lapsehoolduspuhkusel väiksema lapsega (1.6 a). Tegin tööle lahkumisavalduse seoses elukoha muutmisega. Küsimus oleks, et kas ma saan töötuhüvitist kui end töötuks võtan ning mille järgi seda määratakse ning mis summas. Olen üksikema kahe lapsega, vanem (6a) käib lasteaias nüüdseks linnas B. Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui Te olete ise esitanud avalduse, siis on see omal soovil töösuhte lõpetamine ja töötuna arvelevõtmise korral ei ole õigust taotleda töötuskindlustushüvitist.

Töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 on loetletud töösuhte lõppemise alused, mille puhul ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele:
1) töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel, välja arvatud töösuhte lõpetamisel töölepingu seaduse § 37 lõikes 5, § 91 lõikes 2 ja § 107 lõikes 2 nimetatud alustel;
2) töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjusel või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu;
3) poolte kokkuleppel.
Seega on töötajal õigus töötuskindlustushüvitisele töösuhte lõppemisel muudel, töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 nimetamata alustel.

Töötuna arvelevõtmise korral on Teil kindlasti õigus töötutoetusele, mille suurus käesoleval aastal on 2,11 €/päevas.