Töötuskindlustus


Küsimus: Kas FIE-na tegutsemine on takistuseks põhitöökoha likvideerimisel töötuskindlustushüvitise saamiseks?01.10.2012

Tere!
Olen pika pideva tööstaažiga ning juhul, kui minu tööandja likvideeritaks või mind koondataks, oleks võimalus saada töötuskindlustushüvitist maksimumperioodi jooksul.
Siiski olen samal ajal teinud tööd ka füüsilisest isikust ettevõtjana, mis välistab töötuskindlustushüvitise.
Kas mul oleks õigus koondamishüvitisele ja töötuskindlustushüvitisele juhul, kui lõpetan tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana?
Aitäh!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Koondamise puhul maksab tööandja ühe kuupalga ulatuses koondamishüvitist. Kui olete selle tööandja juures töötanud üle 5 aasta, siis makstakse koondamise kindlustushüvitist töötukassa kaudu - tööandja taotluse alusel. Kindlustushüvitise saamiseks ei pea töötuna arvele võtma, ei pea avaldusi esitama, võib töötada, võib olla FIE - koondamise kindlustushüvitis laekub isiku kontole ühe kuu jooksul pärast koondamist.

Ettevõtjana registreeritud inimest ei saa töötuna arvele võtta.
Kui FIE tegevus on lõpetatud - saab töötuna registreerida.
Töötuna arvelevõetud isik saab taotleda töötuskindlustushüvitist.