Töötuskindlustus


Küsimus: Kas koondatud pensionäril on ka õigus töötuskindlustushüvitisele?11.10.2012

Mind koondatakse alates 31.12.2012 §89 lg 1 alusel. Ka uut tööd ei pakuta. Olen pensionär. Kas ka mulle kehtivad töötuskindlustuse hüvitised. See on siis .... mitu kuud millise tasuga?
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui olete juba jõudnud pensioniikka (63a), siis ei ole võimalik Teid töötuna arvele võtta ega määrata töötuskindlustushüvitist, mida makstakse ainult töötuna arveloleku perioodil.

Kui olete töötanud Teid koondanud firmas üle 5 (10) aasta, on Teil õigus koondamise kindlustushüvitisele ühe (kahe) kuupalga ulatuses. Töötukassa maksab Teile hüvitise välja umbes ühe kuu jooksul tööandja poolt esitatud taotluse alusel.