Töötuskindlustus


Küsimus: Töötukassas uuesti arvele võtmine31.03.2011

Tere!
Olin 2010. aastal töötukassas arvel, kuid mind kustutati nimekirjast, kuna ma ei jõudnud kokkulepitud ajaks kohale - hilinesin kaks päeva haiguslehel viibimise tõttu.
Tunnistan enda süüd selles osas, et ei teavitanud oma haigusest.
Kas mul on võimalik ennast uuesti arvele võtta, kui ma ei ole tööd saanud kahe aasta jooksul?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui inimene pöördub töötukassasse arvelevõtmise sooviga, saab teda töötuna arvele võtta, kui ta ei õpi ega tööta, ta otsib tööd, soovib tööle asuda ning on valmis vastu võtma sobiva töö.

Töötuna arveloleva isiku ravikindlustus hakkab kehtima 31. päevast pärast töötuna arvelevõtmist. Haiguslehte töötutele ei väljastata (haigustoetust makstakse töösuhte kehtivuse ajal)!

Töötuna arvelevõtmise korral peab töötu ise aktiivselt tegelema töö otsimisega, kandideerima sobivatele tööpakkumistele ja külastama oma konsultanti kokkulepitud ajal.
Kui töötu ei pöördu mõjuva põhjuseta töötukassasse vastuvõtule 30 päeva jooksul, siis tema töötuna arvelolek lõpetatakse. Haigestumine on mõjuv põhjus vastuvõtule mitteilmumiseks, kuid see peab olema tõendatud. Kui pöördute ise konsultandi vastuvõtule kohe pärast tervenemist ja tõendate mõjuvat põhjust, siis töötuna arvelolekut ei lõpetata.
Konsultandile peaks edastama info, miks Te kokkulepitud ajal ei saa tulla, siis saab määrata uue vastuvõtu aja.