Töötuskindlustus


Küsimus: Kas saan uuesti töötuskindlustushüvitist?04.04.2011

Mind koondati 2009. aasta märtsis. Töötasin ettevõttes üle 10 aasta. Sain töötuskindlustushüvitist 9 kuud. Seejärel olin 3 kuud tööl töövõtulepinguga ja peale seda 11 kuud tähtajalise lepinguga, kui toimus koondamine. Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitusele, kui olen töötanud viimases töökohas alla aasta ja varasemalt olnud töötu? Mis oleks teisiti, kui oleks aasta täis saanud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine).

Juhul, kui Te pärast töötuskindlustushüvitise saamist olete kogunud uuesti 12 kuud töötuskindlustusstaaži, on Teil õigus taotleda töötuna arvelevõtmise korral uuesti töötuskindlustushüvitist.
Kui Teile maksti töövõtulepingu alusel töötamise ajal töötasu, millelt arvestati töötuskindlustusmakse, peaks Teil olema kindlasti 12 kuud töötuskindlustusstaaži täis.

Kuid ka 11 kuulise tähtajalise lepingu puhul võisid palgamaksed toimuda 12 kalendrikuu jooksul. Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse kindlustatule iga kalendrikuu eest, mil talle maksti tasu, millelt arvestati töötuskindlustusmaksed, olenemata töötasu suurusest.
Oma töötuskindlustusstaaži saate kontrollida E-maksuameti kaudu: http://www.emta.ee/?id=24562