Töötuskindlustus


Küsimus: Mitme kuu ulatuses on mul õigus saada koondamistasusid tööandjalt ja töötukassalt, kui olen pensionär ja töötanus selles firmas 20 aastat?21.12.2012

Mind koondatakse 31.12.12 seisuga. Olen töötav pensionär. Staaži selles firmas pisut enam kui 20 aastat. Teatati koondamisest 1 kuu ette.
Mitme kuu ulatuses on mul õigus saada koondamistasusid tööandjalt ja töötukassalt?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Koondamise puhul maksab tööandja hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.
Kui olete töötanud selle tööandja juures üle kümne aasta – maksab töötukassa täiendavalt koondamise kindlustushüvitist kahe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Seadus kehtestab ka erisuse, mis kehtib ainult nende koondatud töötajate puhul, kelle töösuhe 01.07.2009 seisuga oli kestnud vähemalt 20 aastat ja koondamine toimub enne 2015. aasta 1. jaanuari. Sellisel juhul maksab töötukassa koondamise kindlustushüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.