Töötuskindlustus


Küsimus: Kas palgatoetusega töökohal peab olema vormistatud tööleping?08.04.2011

Tööandja sõnul olen tööl palgatoetuse alusel. Mis see palgatoetus on?
Kas palgatoetusega töökohal peab olema vormistatud tööleping? Hetkel minul lepingut ei ole.
Kuidas toimub töösuhte lõpetamine?
Kas tööaeg peab olema 8 tundi? Praegused tööpäevad on 12 kuni 14 tundi.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Tööandja saab taotleda töötukassast palgatoetust, kui ta võtab tööle inimese, kes on töötukassas töötuna arvel olnud järjest üle 12 kuu. 16-24-aastase töötu saab palgatoetusega tööle võtta, kui ta on olnud töötuna arvel järjest vähemalt kuus kuud. Enne töölepingu sõlmimist sõlmitakse palgatoetuse haldusleping Eesti Töötukassa ja tööandja vahel. Palgatoetust on võimalik maksta nii tähtajalisel kui tähtajatul töötaja tööle võtmisel.

1) Tööleping töötaja ja tööandja vahel võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu ning töötukassa ei sekku töötaja ja tööandja vahelise töölepingu tingimustesse. Selleks, et tööandja saaks palgatoetust taotleda, peab tööleping olema sõlmitud vähemalt kuueks kuuks. Töötaja seisukohalt ei oma tähtsust, kas tööandjat toetatakse temaga sõlmitud töölepingu alusel palgatoetusega või mitte, tööleping peab olema sõlmitud töölepingu seaduses sätestatut arvestades. Töötukassa maksab tööandjale palgatoetust poole töösuhte kestuse ajast, kuid mitte rohkem kui kuue kuu eest.

2) Töölepingu ülesütlemine peab toimuma vastavalt töölepingu seadusele. Tööandja tagastab palgatoetuse täies ulatuses, kui tööandja algatusel lõpetatakse tähtajatu või üle ühe aasta pikkune tähtajaline töösuhe enne aasta möödumist või alla aasta pikkune tööleping enne tähtaja saabumist.

3) Tööaeg võib olla ka rohkem kui 8 tundi, kuid tööaeg peab olema töölepingus fikseeritud ja peab vastama töölepingu seaduse § 43 sätestatud tingimustele.

Küsimuste täpsemaks selgitamiseks palun teavitage töötukassat, info@tootukassa.ee, millise tööandja juures olete palgatoetusega tööle rakendunud? Samuti tuleks Teil teavitada töölepingu puudumisest Tööinspektsiooni, ti@ti.ee, edastades selleks enda ja kõnealuse tööandja andmed.