Töötuskindlustus


Küsimus: Kas firma omanikuks olemine takistab töötuna arvele võtmist?18.01.2013

Nimelt on firma registreeritud minu nime peale aga sellega tegeleb tasapisi tegelikkuses hoopis minu tütar. Kuna ise käisin tööl mujal ja nüüd olen töötu, siis küsimus, kas pean tegema mingi avalduse või mismoodi saan tõestada, et tegelikult ma sellega ei tegele? Ja kuna firma on algusjärgus, siis tüdruk selle eest ise samuti tasu ei saa. Tänud ja kunist päeva!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
töötuna ei võeta arvele isikut, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu.
Kui Te olete juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liige ja ei saa selle tegevuse eest tasu, siis on võimalik Teid töötuna arvele võtta.
Töötuna arvelevõtmisel tuleks esitada juriidilise isiku poolt välja antud tõend tasu maksmise kohta.
Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes ei õpi ega tööta, kuid kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes on valmis vastu võtma sobiva töö.