Töötuskindlustus


Küsimus: Töötukassas arvele võtmine12.04.2011

Tere,
Olen 17-aastane ning koolis ei käi. Kas peaksin ennast töötukassas arvele võtma?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Eesti Töötukassa ülesandeks on aidata inimestel leida tööd. Kui Te ise soovite oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi, siis on Teid võimalik arvele võtta kas tööotsijana või töötuna.

Kui Teie õpingud on katkenud või lõppenud, Teil ei ole plaanis lähemal ajal uuesti õppima asuda, Te otsite just praegu endale sobivat töökohta, Te soovite tööle asuda ja olete valmis vastu võtma sobiva töö - sellisel juhul on Teid võimalik töötukassas töötuna arvele võtta - igal ajal, kui Te isiklikult pöördute töötukassa sobivasse osakonda, võttes kaasa kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise korral peate ka ise aktiivselt tegelema töö otsimisega, kandideerima sobivatele tööpakkumistele ja külastama oma konsultanti kokkulepitud ajal.
Rohkem infot töötuna või tööotsijana arvelevõtmise kohta leiate järgmiselt aadressilt:
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11315