Töötuskindlustus


Küsimus: Kas pean oma rasedusest Töötukassasse teatama, kui olen töötu ja saan toetust?07.03.2013

Tere
Mind koondati töölt, pöördusin töötukassase ja mind võeti arvele. Varsti sain aga teada, et olen rase. Kas pean töötukassale sellest teada andma ja kas töötukassa toetab mind rahaliselt veel edasi igakuiselt. Või pean töötukassast ära tulema ja kuhugi mujale registreerima?
Aitäh!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud tulevane ema,

kui Te olete töötuna arvele võetud, siis Te ju pöördusite töötukassasse sooviga leida endale uus töö ning töötukassa aitab Teid tööotsingute korraldamisel ja läbiviimisel.

Töövahendusteenuse kõrval on töötul võimalik osaleda individuaalse tööotsimiskava alusel erinevatel tööturuteenustel ja makstavad toetused või hüvitised annavad tööotsinguteks täiendava kindlustunde.

Kui Teile on töö otsimise perioodi toetamiseks määratud töötutoetus või töötuskindlustushüvitis, siis makstakse seda kuni tööotsingute lõppemiseni kuid mitte kauem kui määratud perioodi lõpuni.

Kui Teie tervislik seisukord lubab tegeleda ka raseduse perioodil töö otsimisega, siis kindlasti rääkige oma konsultandiga sellest, võib-olla oleks koos vaja läbi vaadata sobiva töö kriteeriumid ja töösoovid - ehk sobiks Teile praeguses olukorras osakoormusega või tähtajaline töö.

Teie töötuna arvelolek lõpetatakse, kui Te asute tööle või kui Te ise ei soovi enam tööd otsida ja soovite töötuna arveloleku lõpetada, on võimalik lõpetada töötuna arvelolek teie avalduse alusel. Oluline on teada, et töötukassa ei toeta mitte lapseootuse perioodi vaid Teie tööotsingute perioodi.