Töötuskindlustus


Küsimus: Kas kaugõppes täiskoormusel õppijal, kelle töökoht koondatakse, on õigust töötuskindlustushüvitisele?18.03.2013

Tere!

Loen siit küsimusi ja vastuseid ning jäi silma selline asi, et töötuskindlustushüvitist ei saa täiskoormusel õppijad? Nimelt õpin kaugõppes ja uue töö leidmine on mulle ikkagi väga tähtis. Siiani töötasin täiskohaga ja õppisin täiskoormusel kaugõppes. Minu ametikoht koondati ja selles ettevõttes töötasin 4,5 aastat.
Tänud vastamast.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
töötuna ei saa arvele võtta inimest, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes. Samas teeb seadus erandi ja lubab töötuna arvele võtta ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses täiskoormusega õppes õppiva isiku, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või viibib akadeemilisel puhkusel.

Kui viimane töösuhe on lõppenud töötuskindlustushüvitise määramiseks sobival põhjusel (nt koondamine) ja töötuskindlustusstaaži on kogunenud vähemalt 12 kuud (kolme aasta jooksul) on ka töötul õppijal õigus töötuskindlustushüvitisele, kui ta otsib aktiivselt tööd ja pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal.