Töötuskindlustus


Küsimus: Kas koondades on minu rahaline toetus töötukassa poolt suurem, kui ise lahkumisel?26.03.2013

Tere, minu tööleping lõpeb nädala pärast koondamisega. Olen firmas töötanud poolteist aastat ning õpin täiskoormusega päevases õppes. Kas koondamine mõjutab, minu igakuist saadavat toetust? Ehk kas koondades on minu rahaline toetus töötukassa poolt suurem, kui ise lahkumisel?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt töösuhte lõppemise põhjusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele.

Omal soovil töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel on õigus töötutoetusele, mille päevamäär 2013.aastal on 3,28 eurot.

Kui töösuhe lõpeb koondamisega ja kui on olemas vajalik kindlustusstaaž (12 kuud), siis on võimalik töötuna taotleda töötuskindlustushüvitist. Töötuskindlustushüvitise suurus esimesel 100-l päeval on 50% ja alates 101-st päevast kuni määratud perioodi lõpuni 40% kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust.
Rohkem infot töötuskindlustushüvitise kohta leiate töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11245