Töötuskindlustus


Küsimus: Kas on võimalik töötuna arvel olla ja saada töötuskindlustushüvitist, samas töötades juhatuse liikmena ilma endale (töö)tasusid maksmata?19.03.2014

Kas juhatuse liikmel (ja ainuosanikul) on õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui ta samaaegselt (töötuna arvel olles) töötab oma ettevõttes edasi (n juhatuse liikmena) eesmärgiga, et tulevikus ettevõtte käive kasvab ja isik suudab tulevikus endale (töö)tasu maksta?
Isikul on praeguseks töötuskindlustusstaaži 12 kuud ja viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.
Kas on võimalik töötuna arvel olla ja saada töötuskindlustushüvitist, samas töötades juhatuse liikmena ilma endale (töö)tasusid maksmata?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere.
Töötuna arvelevõtmine ja töötuskindlustushüvitise maksmine toimub töötukassas erinevate seaduste alusel.
Täna (19.03.2014) kehtiva tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel saab töötuna arvele võtta isikut, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kuid kes ei saa firma juhtimise eest tasu ja kes töötuna arvelevõtmisel esitab töötasu mittemaksmise kohta tõendi ja kes otsib aktiivselt tööd ja on valmis koheselt tööle asuma.

Kas inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, selgub alati konkreetse menetluse käigus.