Võlanõustamine


Küsimus: Käendasin, kas pean nüüd maksma hakkama19.05.2011

Mul on selline probleem, et hakkasin emale akende ostu käendajaks. Nüüd on asi läinud nii kaugele, et ema pole maksnud ja kohtust asi juba läbi käinud. Summa seega päris suur 811 eurot, aga olen noor - alles hakanud tööl käima, elan emast eraldi. Kas pean nüüd oma palgast seda võlga maksma või on mul ka muid võimalusi? Palun aidake, mis peaksin tegema enne kui minu pangakaart kinni pannakse?
Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

käendaja vastutab põhivõlgnikuga solidaarselt ehk siis võrdselt. Kui põhivõlgnik - Teie ema - võlga maksma ei hakka, on võlausaldajal õigus nõuda kohustuse täitmist Teilt.
Eelkõige peaksite oma emaga läbi arutama, kas ja kui palju keegi suudab tasuda ning püüdma siis võlausaldajaga maksukokkuleppe (maksegraafiku) sõlmida. Kui see ei õnnestu, võib võlausaldaja pöörduda kohtutäituri poole ja lasta nõude sundtäita. Sellisel juhul lisanduvad nõudele kohtutäituritasud ning kohtutäitur võib arestida Teie arveldusarved ning muu vara. Võlgnikule peab tema sissetulekust igakuiselt jääma elamiseks ühe miinimumpalga suurune summa (278,02 eurot) tema enda ja 1/3 alampalgast iga tema ülalpeetava kohta.
Igal juhul peaksite probleemi lahendamisega tegelema, osapooltega suhtlema. Eriti kui võla sissenõudmine antakse üle kohtutäiturile.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe