Võlanõustamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida peaksin tegema, kui väljanõutud intressid ja viivised on üle mõistuse suured?05.07.2012

Tere,
Jäin raskustesse pangast võetud laenu tasumisega ja nad andsid asja kohtusse. Kohtu poolt saadetud makseettepanekus oli põhivõla suuruseks 715.25 eurot, lisaks intress 27.35% (182.86 eurot), viivised 23,35%(112.66 eurot), võla sissenõudmisega seotud kulud 369,96 eurot, tasumata lepingu sõlmimise tasu 49,77 eurot ja tasu hagi avaldamiselt 47,93 eurot. Ma olen isegi selle võlasummaga nõus aga mitte võla tagasinõudmiseks kulunud summaga. See on lihtsalt ebamõistlikult suur ja minu arvates täiesti laest võetud summa. Kui liita kokku intressid ja viivised ja sissenõudmisega seotud kulud ja tasumata lepingu tasu saame kokku minu põhivõla suuruse ehk 715,25 eurot, ehk siis pank on põrutanud lihtsalt sellise summa nendeks kuludeks, et saada kätte minult seaduses ettenähtud võimalik maksimum aga minu arvates täiesti alusetult, sest ju jookseb ka viivis sellelt laenult mille pean niikuinii kinni maksma. Kuidas sellises olukorras käituda ja milline vastulause sellises olukorras kohtule esitada?

Suured tänud ette vastuse eest,

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kõige olulisem on, et Teie vastuväide jõuaks kohtusse õigeaegselt ehk siis 15 päeva jooksul ajast, mil makseettepaneku kätte saite. Vastuväidet ei pea isegi põhjendama, piisab kui märgite, et tunnistate põhivõlga, kuid kõrvalnõudeid mitte. Loomulikult võite lisada, et palute viivisemäära vähendamist, ebamõistlikult suurte sissenõudekulude vähendamist jmt.

Maksekäsu kiirmenetlus kohta soovitan täpsemalt lugeda: http://www.juristaitab.ee/kusimused-vastused/kohtusse-poordujale/maksekasu-kiirmenetlus

Kõige olulisem hetkel on esitada vastuväide ettenähtud aja jooksul.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas pean maksma inkassokulud, kui enne meeldetuletust olin juba tasunud?03.07.2012

Tere,
Kas ma olen kohustatud maksma inkassole nõudekulusid, kui võlg sai tegelikult tasutud mõned päevad enne, kui inkasso oli mulle esimese meeldetuletuse postitanud?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

täpseid asjaolusid teadmata on sellele küsimusele kahjuks raske vastata. Soovitan siiski inkassofirmaga kokkuleppele jõuda, et põhjendamatult tehtud kulutuste eest ei peaks maksma.

Edu soovides,

Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kui kaua võtab kiirlaenuga raskustesse sattumisel enne kui sissetuleku kallale minnakse?03.07.2012

Olen võtnud kahest kohast kiirlaenu, kokku on koos intressidega üle 2000 euro. Nüüd aga sattusin makseraskusse. Edasi läheb vist kiirmenetlusse. Kui kaua see aega võtab enne kui sissetulekute kallale minnakse? Ja kas inkasso võimaldab maksegraafikut?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

aega, mis kulub kiirmenetluse algatamisest kuni sissetuleku arestimiseni, on väga raske määratleda. Sõltub muuhulgas näiteks sellest, kas Te võlgnikuna esitate vastuväite.
Sissetuleku arestimisel on aluseks täitedokument, milleks kiirmenetluses on Maksekäsk. Seega peab esmalt olema kohus teinud Maksekäsu, millega võlausaldaja saab pöörduda kohtutäituri poole. Inkassod ikka reeglina võimaldavad maksegraafikut, vara arestimise õigust neil ei ole. See käib kohtutäituri kaudu.
Üldiselt soovitan Teil täpsema konsultatsiooni saamiseks pöörduda võlanõustaja vastuvõtule. Teile selgitatakse ka kiirmenetluse põhimõtteid ja vajadusel vastuväite esitamist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Mul on tsiviilasjast tekkinud võlanõue, kas saan sellest vabaneda minnes vangi?27.06.2012

Kui mul on tsiviilasjast tekkinud võlanõue, mida nõuab kohtutäitur. Kas mul on võimalik vanglasse minnes seda lunastada?
Kui jah, siis kauaks ma peaksin minema, kui mu võlg on 600€?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,
Oletan, et peate silmas asenduskaristust, mis määratakse rahalise karistuse või varalise karistuse tasumata jätmise tagajärjel. Tsiviilasjast tekkinud võlanõude puhul sellist võimalust ei ole.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas varguse eest saadud karistuse tõttu tekkinud võlgnevus aegub?20.06.2012

Tere,
Inimesel on aastast 1995 tekkinud võlgnevus riigimetsa varguse eest. Antud hetkel on võlgnevus (praeguses vääringus ca 30 000 eurot) kohtutäituri käes, kes kinnitab, et see ei aegu ja on kaelas surmani. Kuidas peaks tegutsema, et võlg aegunuks loetaks ja sellega kaasnevalt vabastataks inimesele seatud piirangud oma vara käsutamise osas. Kas 2011. a 5. aprillil muudetud seadus aegumise osas laieneb ka varem tekkinud võlgnevustele? Kuna hakkab aegumisaeg nn. tiksuma, kas võla kinnitamises hetkel (1995) või 2011 aastast, ehk seadusemuudatuse hetkest, sel juhul aeguks käesolev võlgnevus 2021a. Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks ei selgu küsimusest, mis täpselt on võlanõude sisu. Seepärast ei ole ka võimalik üheselt öelda, kas see võib olla aegunud.
Üldiselt otsustab võlanõude aegumise üle kohus. Kohus võtab nõude aegumist arvesse ainult võlgniku taotlusel ja seega peakski võlgnik pöörduma vastava avaldusega kohtu poole.
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadusega tehtud muudatused puudutavad aegumist tsiviilseadustiku üldosa mõistes ja kehtivad ka enne 2011. aasta 1. märtsi tekkinud aegumata nõuetele.

Edu soovides,

Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Mida peaksin tegema, kui tagasi tuleb maksta neli korda rohkem kui laenu võtsin?07.06.2012

Tere

Võtsin 2006. aastal sms tarbimislaenu 10 000 krooni. Ei jõudnud tagasi maksta ja summa anti edasi nende enda inkassole summas 13025 krooni. Sõlmisin maksegraafiku 8,49% laenujäägilt kuus. Sõlmimine maksis 42 eurot. Alguses sai makstud 1500 krooni kuus aga hiljem tegime uue graafiku, kus hakkasin maksma 1000 krooni kuus. Kokku oli vaja maksta 42 kuud. Tänaseks olen maksnud ära vähemalt tagasi 20 000 krooni. Kas see on normaalne, et võetav laenusumma oli 10000 krooni ja tagasi pean maksma graafiku alusel kokku 43576,08 krooni. Ühesõnaga olen veel võlas üle 23 000 krooniga. Kuidas pean käituma sellises olukorras.

Lugupidamisega
võlgnik

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

ei tahaks küll hakata moraali lugema, aga selliste olukordade vältimiseks ongi vaja lepingute, maksegraafikute jmt kokkulepetega enne nende sõlmimist põhjalikult tutvuda ja endale selgeks teha, milline kohustus sellega võetakse. Vajadusel tuleb küsida nõu (võlanõustajalt või mõnelt muult sõltumatult asjatundjalt).
Olete tänaseks küll algse laenusumma kahekordselt tagasi maksnud, aga oletan, et maksegraafikute sõlmimisega inkasso suurendas põhisummat. Ilma kirjalike dokumentidega tutvumata on raske adekvaatset nõu anda. Soovitan Teil pöörduda võlanõustaja vastuvõtule, kes aitab olukorda hinnata ja pidada läbirääkimisi inkassoga.

Edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäitur võib eraisiku võla katteks arestida tema osa osaühingus?04.06.2012

Kas kohtutäituril on õigus arestida osaühingu osaniku isiklike võlgade katteks temale kuuluv osaühingu osa? Või kas võlausaldaja võib mõne aja möödudes alates võlgniku isiklikest vahenditest võlanõude täitmise ebaõnnestumisest nõuda, et kohus arvaks võlgnikule kuuluvast osaühingust välja vastava võlasumma?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kohtutäituril on õigus arestida võlgnikule kuuluvat vara. Muuhulgas ka osaühingu osakuid. Kui tegemist peaks olema abikaasadele kuuluva osaühinguga, tuleb arvesse võtta ühisvara küsimust.

Lugupidamisega,

Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui inkassofirma töö ei ole tulemust andnud ja nendega ei õnnestu enam kontakti saada?01.06.2012

Minu korter oli üürile antud ja üüriline jäi võlgu. Tegime maksegraafiku, mida üüriline ei täitnud. Andsin võlanõude inkassosse. Nüüdseks on peaaegu 2 aastat möödas, aga ei mingeid tulemusi. Inkasso ei vasta telefonile ega meilidele. Leping tehtud ja ma ei saa teise inkassosse ka minna. Mida teha, kuhu pöörduda?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

peaksite pöörduma kohtusse ja laskma võla maksekäsu kiirmenetluse teel võlgnikult välja mõista.
Täpset infot menetluse kohta saate lugeda:

http://www.juristaitab.ee/kusimused-vastused/kohtusse-poordujale/maksekasu-kiirmenetlus

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäitur tegeleb ka üürivõlaga? Kuidas seda võlgnevust tõendada, kui üüri maksmine on toimunud sularahas?01.06.2012

Tere!
Sooviksin teada, et kas inkassofirma tegeleb ka selliste probleemidega, kui on üürivõlg tekkinud? Aga lepingus on kirjas, et üüri maksmine toimub sularahas. Kuidas saab inaksso nõuda võlgnikult raha, kui võlgnik väidab, et ta on maksnud, aga üürileandja, et üüri pole makstud? Kas selline asi võib kohtusse minna ja mis on siis asja lahendus? Lisaks üürileandja kahjuks mängib see, et ta on maksupettur, kuna ei maksa makse üüri pealt.
Aitäh.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

maksja pool peaks sularahas tasumisel paluma kindlasti endale väljastada kviitungi vmt. maksmist tõendava dokumendi. Väidetavalt võlgu oleval poolele tuleb tõendada, et on üürimakseid tasunud.
See, kas teine osapool on oma kohustusi kolmanda (nt. maksuameti) ees täitnud, ei saa olla vabanduseks või ettekäändeks. Üürile võtja peab täitma tema poolt võetud kohustusi, sh. maksta üüri.

Lugupidamisega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäitur saab keelata arestitud maa müümist ja otsustada müügihinda?30.05.2012

Tere,
Soov müüa väike maa metsaga, mis on aga juba 5 aastat olnud kohtutäituri poolt arestitud. Leidsin ostja, kes on nõu selle ära ostma, kuid kohtutäitur väidab, et ma ei saa metsa nii odavalt müüa. Küsimus seisneb selles, et kas maal saab arest peal olla juba 5 aastat järjest ja kas kohtutäituril on õigus keelata mul maad müüa sellise hinnaga nagu soovin? Sest saadud raha läheks niikuinii ju võla katteks.
Tänud

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

üldiselt on võlgnikul alates arestimisest keelatud arestitud vara käsutada. Seega ei saa Te ilma kohtutäituri nõusolekuta maad müüa.
Infot selle kohta, kas ja kuivõrd on kohtutäitur ise 5 aasta jooksul vara müügiga tegelenud ning miks see ei ole õnnestunud, saate temalt endalt.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe