Võlanõustamine


Küsimus: Kohtuotsuse tühistamise määrus, kuid arestimise märge ikka kõrvaldamata31.05.2011

2003. aastal arestiti pangas minu arve, millelt said kõik võlad ja kohtutäituri tasud makstud. Kohus andis välja kohtuotsuse tühistamise määruse, arve vabastati. 2011. aastal ei saanud teises pangas arveldada, märge oli sees arestimise kohta, pidin maksma 110,40 eurot uuesti kohtutäiturile, et märge kaoks. Kas minuga toimiti õigesti ja kas pean iga panga jaoks maksma arve avamise tasu?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks ei selgu Teie küsimusest teatud olulised üksikasjad. Seetõttu on kirjalikke materjale nägemata raske anda ühest vastust.
Kui olete veendunud, et tegemist oli sama nõudega, mille kohta kohus tegi määruse, jääb arusaamatuks, miks ei olnud Teie arvet aresti alt vabastatud. Täitemenetluse seadustiku paragrahvi 115 lõige 6 sätestab: "Arestimisakti täitmise järel vabastatakse isiku konto aresti alt. Kohtutäitur kohustub esitama krediidiasutusele viivitamata konto arestist vabastamise korralduse, kui nõue rahuldatakse muul viisil."
Seega oleks kohtutäitur pidanud saatma teate nõude täitmise kohta kõikidele krediidiasutustele, kus ta Teie arved arestis. Kaldun arvama, et tegemist võis siiski olla mõne muu nõudega.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe