Võlanõustamine


Küsimus: Kas kohtutäitur võib kogu puhkusetasu kinni pidada?15.07.2011

Kas kohtutäituril on õigus kogu puhkusetasu arvelt ära võtta? Olime kohtutäituri sekretäriga kirjavahetuses ja tema väitis, et võib.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku paragrahv 133 sätestab: kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud tühistama võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule iga ettemakstud kuu kohta arestimisele mittekuuluva sissetuleku. Arvestada tuleb seejuures ülalpeetavate arvu.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe